მეგრულ-ქართული ლექსიკონი

საძიებო სიტყვა აუცილებლად უნდა შეიცავდეს 1-ზე მეტ და 20-ზე ნაკლებ სიმბოლოს! დასაშვებია [ აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუჷფქღყჸშჩცძწჭხჯჰ ] სიმბოლოები. Shift + Y =